Giỏ hàng

K2-4: Diễn giải cơ chế phản ứng hữu cơ

Thương hiệu: Khác
|
Loại: Khác
|
2,500,000₫

TẤT CẢ TÀI LIỆU CỦA KEM LÀ SÁCH IN ĐEN TRẮNG, BÌA MÀU.

Trong Hóa học Hữu cơ, việc nghiên cứu về các cơ chế phản ứng đóng vai trò như một ngọn hải đăng – giúp ‘soi sáng’ các con đường mà tác chất có thể trải qua khi biến đổi thành sản phẩm. Mối quan hệ mật thiết giữa cấu trúc và tính phản ứng của hợp chất hữu cơ là nguyên tắc cơ bản bao trùm lĩnh vực đầy tính năng động này. Sự ra đời của quyển sách này nhằm mục đích cung cấp một hướng dẫn toàn diện và dễ tiếp cận để giải mã các mối quan hệ cấu trúc-tính phản ứng này. Quyển sách được chia làm hai phần:

  • Phần đầu từ chương 1 – 10, tập trung vào việc phân tích các đặc trưng cấu trúc của hợp chất hữu cơ và dự đoán ảnh hưởng của chúng đến tính phản ứng.
  • Phần hai là chương 11, tóm tắt tính chất của các họ hợp chất hữu cơ quan trọng và hướng dẫn viết cơ chế phản ứng theo các đặc điểm chung.

Mỗi chương đều có bài tập vận dụng và hướng dẫn giải chi tiết.

‘Cơ chế phản ứng’ là chủ đề khó, nên dù nhóm tác giả đã rất nỗ lực nhưng vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được nhận những ý kiến phản hồi của quý độc giả về địa chỉ email: tapchikem@gmail.com

Hotline hỗ trợ 24/7: 0378907240
|
Số lượng