Giỏ hàng

Quy định

1) Khi thực hiện mua hàng, khách hàng cần cung cấp ĐÚNG/ĐỦ các thông tin mà KEM yêu cầu để đảm bảo quá trình liên lạc và giao-nhận hàng diễn ra thông suốt.

2) Không tự ý sử dụng các tài liệu miễn phí (đề thi, bài giảng) của KEM cho các mục đích thương mại hoặc quảng bá cho các site/page khác.

3) Với các tài liệu được giảm giá >20% thì KEM không áp dụng miễn phí vận chuyển (kể cả với hình thức thanh toán trước qua chuyển khoản).