Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

Các thông tin cá nhân của khách hàng mà KEM thu thập qua website này chỉ nhằm phục vụ cho mục đích liên lạc và giao nhận hàng hóa.

KEM coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân và luôn sử dụng những biện pháp tốt nhất để đảm bảo quyền riêng tư của các thông tin này.

Chúng tôi cũng cam kết không chia sẻ, trao đổi hoặc bán lại các thông tin này cho bất kì tổ chức, cá nhân nào khác.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.