Giỏ hàng

Thầy Đ.B.Đ (sách “Nền tảng Hóa học”)

Mình là một giáo viên phổ thông không chuyên, đọc tài liệu của KEM từ bản photo được tặng của một đồng nghiệp, và đến bây giờ có bản chính nhiều bộ. Mình nhận thức được, KEM đã giành nhiều thời gian, công sức và được làm rất chuyên nghiệp bởi những tác giả có chuyên môn sâu, rộng.

Hôm nay, mình đọc cuốn nền tảng hóa học 1, mình xin nói một từ: "Tuyệt". Cách thiết kế các phần rất logic, phù hợp và lối viết rất sư phạm, dễ học, dễ hiểu. Cảm ơn đội ngũ KEM. Chúc KEM ngày càng phát triển!