Giỏ hàng

LỰC LƯỠNG CỰC - LƯỠNG CỰC

Quay lại: Diễn giải kiến thức Sách giáo khoa – Tạp chí KEM (tapchikem.com)

Lưu ý: (1) Tất cả các bài viết này đều được trích từ các kì báo của PROTON - Tạp chí Hóa học phổ thông, nếu trích dẫn, xin ghi nguồn đầy đủ; (2) Độc giả quan tâm đến PROTON, có thể tìm hiểu tại đây


Khi hai phân tử phân cực tương tác với nhau, các điện tích riêng phần trái dấu sẽ hút nhau, tương tự như sự tạo thành liên kết ion (nhưng ở mức độ yếu hơn nhiều). Lực hút này được xếp vào loại lực van der Waals và nhờ có chúng mà các hợp chất phân cực thường có nhiệt độ nóng chảy và sôi cao hơn các hợp chất không phân cực.

Lực van der Waals là thuật ngữ chung, bao gồm một số loại lực liên phân tử yếu như lực lưỡng cực–lưỡng cực, lực phân tán London và lực lưỡng cực–lưỡng cực cảm ứng (còn gọi là lực Debye). Tên gọi này được đặt theo nhà vật lí Johannes van der Waals (Nobel Vật lí 1910).

 

Dưới đây là ví dụ về hai hợp chất có phân tử khối tương đương nhau (44u và 46u) nhưng có nhiệt độ sôi chênh lệch rất lớn.