Giỏ hàng

LỰC ION - LƯỠNG CỰC

Quay lại: Diễn giải kiến thức Sách giáo khoa – Tạp chí KEM (tapchikem.com)

Lưu ý: (1) Tất cả các bài viết này đều được trích từ các kì báo của PROTON - Tạp chí Hóa học phổ thông, nếu trích dẫn, xin ghi nguồn đầy đủ; (2) Độc giả quan tâm đến PROTON, có thể tìm hiểu tại đây

Lực ion - lưỡng cực là kết quả từ tương tác giữa một tiểu phân mang điện tích (ion) với một phân tử phân cực. Loại lực này có những nét tương đồng với liên kết ion – nhưng yếu hơn, bởi các phân tử phân cực chỉ có điện tích riêng phần. Nhờ lực này mà các dung môi phân cực có thể hòa tan các chất rắn ion tốt hơn. Một ví dụ rất quen thuộc là sự hòa tan muối ăn. 

Khi sodium chloride (NaCl) tan trong nước, nó phân li thành các ion sodium mang điện tích dương (Na⁺) và ion chloride mang điện tích âm (Cl⁻). Các ion tương tác với các phân tử nước xung quanh, bằng cách hút phần điện tích riêng phần trái dấu trong phân tử nước lại gần. Tương tác này là cơ sở của sự solvate hóa (dung môi hóa), giúp làm bền các ion hòa tan trong dung dịch.

Quay lại: Diễn giải kiến thức Sách giáo khoa – Tạp chí KEM (tapchikem.com)