Giỏ hàng

[BÀI GIẢNG] TỰ HỌC HÓA HỮU CƠ NÂNG CAO

‘TỰ HỌC HÓA HỮU CƠ NÂNG CAO’ là tuyển tập bài giảng do các biên tập viên KEM vs PROTON biên soạn, hướng tới độc giả là học sinh chuyên, sinh viên Sư phạm – Kĩ thuật Hóa học và giáo viên. Một số bài viết đã từng được đăng trên tạp chí Hóa học phổ thông PROTON và được hiệu chỉnh, bổ sung thêm các kiến thức chuyên sâu hơn.

Tuyển tập bài giảng sẽ được cập nhật liên tục trong năm 2024.

Lưu ý: (1) Hiện tại chỉ có độc giả PROTON khi đăng kí theo Năm các gói Đồng hành – Nâng cao mới có quyền truy cập toàn bộ nội dung. (2) Bài giảng chỉ xem trực tuyến, không cho phép in ra hoặc tải xuống.

Chủ đềSố trang
Tổng215
Cấu trúc Lewis - Công thức hợp chất hữu cơ - Thuyết VSEPR42
Danh pháp Hợp chất hữu cơ - Độ bất bão hòa35
Thuyết orbital phân tử43
Sự đẩy electron - Sự cộng hưởng - Đại cương phản ứng hữu cơ - Nhiệt động lực học và động học của phản ứng hữu cơ58
Tính acid-base. Hiệu ứng cấu trúc. Lực liên phân tử. Nhiệt độ sôi37