Giỏ hàng

PROTON 1: PHÂN TÍCH ĐỐT CHÁY - LỊCH SỬ VÀ THỰC TIỄN

Tuy việc xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ bằng phương pháp phân tích đốt cháy không còn phù hợp nữa, nhưng phản ứng đốt cháy vẫn có ứng dụng vô cùng to lớn trong thực tiễn cuộc sống – cụ thể là trong giao thông hàng ngày (xe chạy bằng xăng cũng chính là sử dụng năng lượng sinh ra từ phản ứng đốt cháy chất hữu cơ), tạo ra điện (nhiệt điện vẫn chiếm tỉ trọng đáng kể trong các nguồn điện của Việt Nam) hay cấp nhiệt cho vô vàn các mục đích sử dụng khác nhau (chẳng hạn bếp gas hay bếp cồn).