Giỏ hàng

[FREE] PROTON KÌ 5. TƯ DUY HÓA HỌC (bản rút gọn, đen-trắng)

Có một số lưu ý như sau:

  • Đây là bản miễn phí nên đa số đồ họa chỉ có màu đen-trắng (bản PREMIUM có màu). 
  • Độ dài các bài viết bằng khoảng 50 - 60% so với bài viết hoàn chỉnh trên bản PREMIUM. 
  • Để tìm hiểu thêm về bản PREMIUM, vui lòng xem tại đây