Giỏ hàng

Diễn giải kiến thức Sách giáo khoa

Lưu ý: (1) Tất cả các bài viết này đều được trích từ các kì báo của PROTON - Tạp chí Hóa học phổ thông, nếu trích dẫn, xin ghi nguồn đầy đủ; (2) Độc giả quan tâm đến PROTON, có thể tìm hiểu tại đây

LỚPCHỦ ĐỀBÀI VIẾT
10Thuyết VSEPRTổng quan về thuyết VSEPR
Lực liên phân tửTổng quan | Lực ion - lưỡng cực | Lực lưỡng cực - lưỡng cực | Lực phân tán London | Tính khả cực hóa
Liên kết hydrogen
11NitrogenPhản ứng của nitric acid và kim loại
Nhiệt độ sôi của hợp chất hữu cơSo sánh nhiệt độ sôi